فرهاد صدارت

آقاي فرهاد صدارت حدود 20 سال سابقه فعاليت در زمينه يوگا دارد. ايشان از سال 1388 در موسسات مختلف به آموزش عملی يوگا پرداخته است و تا كنون دوره‌های آموزشي مختلفي در زمينه‌های عملی و نظری در موسسات يوگا برگزار كرده است. تا كنون 10 عنوان كتاب در زمينه يوگا توسط ايشان ترجمه شده است كه 4 عنوان آنها توسط نشر سورا به چاپ رسيده است. عناوين كتاب‌هاي ترجمه شده ايشان عبارتند از:

– پرتوي بر هاتا يوگا (هاتا يوگا پراديپيكا)

– نتي، اسرار شفا

– يوگا و آيورودا

– حكمت و طريقت يوگا

– كاوشي در يوگا و سرطان

– روانشناسي كاربردي يوگا

– مديريت يوگيانه آسم و ديابت

– کتاب حکمت یوگا (یوگا دارشان)

– فنون و مبانی آموزش یوگا

– ساختارشناسی یوگا