بایگانی برچسب برای: آگاهی

,

کتاب زایشی نو در تکامل آگاهی به زودی در نشر سورا…

  این کتاب، اثری سرشار از بینش و روشنگری و برگرفته از ذهن حکیمانه‌ی سوامی ودا بهاراتی، از فرزانه‌گان طریقتی باستانی است که با تمزیج تاریخ بشری و خرد و حکمت از دیدگاهی فلسفی و آشتی و یکی کردن گستره‌ی میان مرگ و زندگی، ما را با هن…