, ,

کتاب راهنمای واستو وارد بازار نشر شد

راهنمای واستو، کتابی دیگر از نیرانجان بابو در مورد واستو است. او در کتاب پیوند واستو با دوران مدرن، که ترجمه آن به تازگی توسط انتشارات وزین سورا به چاپ رسیده است، سعی در آشنا کردن خواننده با این دانش و ارائه دستورالعمل‌هایی برای چیدمان فضاها داشت. کتاب راهنمای واستو، مکمل و متمم کتاب فوق است.
به لحاظ محتوایی، این کتاب به دو بخش کلی تقسیم می‌شود. یک بخش آن به ارائه راهکارهای واستو برای ساخت یک ساختمان جدید اختصاص دارد. در این بخش وی به فرمول‌های طراحی ساختمان بر اساس واستو، یا آیادی شادوارگا، در قالب شش فرمول، به صورتی کاملاْ کاربردی با ارائه مثال می‌پردازد. تعداد این فرمولها در سنت‌های مختلف بیشتر از این، ارائه شده اند. ولی نیرانجان بابو بر اساس آثار کلاسیک ماناسارا، مایاماتا و بریهات سامهیتا، فرمول‌های فوق را به تفصیل ، شرح داده است. بر اساس این فرمول‌ها حتی می‌توان به تخمین عمر مفید ساختمان هم دست یافت. با مطالعه برخی بناهای ماندگار ایران و هند به خوبی میتوان آثار استفاده از این دانش را بازیابی کرد. این بخش از کتاب طراحی واستو، برای طراحان و معماران و جهت ساخت فضاهای جدیدکاربرد دارد. البته به نظر میرسد کاربرد این فرمولها در معماری امروزی، در فضاهای یک طبقه ویلایی امکان پذیرتر است. معذالک تطبیق این فرمول‌ها برای فضاهای آپارتمانی مدرن شهری، چالشی است که امیدواریم ترجمه و ارائه این کتاب‌ها بتوانند راه را برای پژوهش و تحقیق در این مسیر هموارتر کنند.
بخش دیگر کتاب به تفصیل در فصل های جداگانه، به چیدمان فضاهای داخلی اختصاص دارد. این بخش هم برای طراحی فضاهای جدید، و هم برای اصلاح فضاهای موجود، کاربرد دارد. مولف در این کتاب از رنگ مناسب هر فضا هم صحبت کرده است. برای توضیح کامل تر به نظر مترجمین از رنگ مناسب هر فضا، برای رمدی یا درمان ضعف کوکب آسیب دیده در زایچه نجومی فرد ساکن در آن فضا نیز میتوان استفاده کرد و رمدی های تخصصی دیگر شامل یانتراها، مانتراها و موارد دیگری است که در این کتاب مجال بحثی برای آنها نیست.
این کتاب به معنای واقعی کلمه راهنما یا همان هندبوک واستو، بر مبنای متون کلاسیک این دانش میباشد. و برای استفاده کاربردی از این دانش، در طراحی فضاهای جدید و اصلاح چیدمان فضاهای موجود، کاربرد دارد.
و این، می تواند آغازی برای این مسیر و رسیدن به الگوهایی مانا برای معماری معنایی و پایدار امروزی ، بر اساس دانش پیشینیان آریایی، باشد و البته این مهم به یاری و مساعدت دانش استاد بزرگوار جناب دکتر برزو قادری انجام شد که سپاس و تشکر فراوان از ایشان مینماییم. به این منظور برای رسیدن به این مهم و با بهره گیری از دانش پیشینیان که همواره جاری بوده است، در این زمان از آن بهره می جوییم.
.