کیمیا قادری

کیمیا قادری فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان های باستانی از دانشگاه شهید بهشتی است. ایشان دوره های مربی گری یوگا و علوم ودایی را نزد اساتید معتبر داخلی و بین المللی گذرانده اند و دارای مدرک مربی گری یوگا از فدراسیون ورزشهای همگان می باشند. ایشان از سال 95 در سمت مربی یوگا مشغول به آموزش یوگا هستند. از دیگر فعالیت های کیمیا قادری، تدریس زبان در موسسات آموزشی و نیز فعالیت های پژوهشی با ارائه مقالات در مجله های معتبر داخلی می باشد.
ایشان با ترجمه ی کتاب “یوگای سبز” اثر شرق شناس برجسته، دکتر جورج فیورشتاین به تیم مترجمین نشر سورا پیوسته است. این اثر ارزشمند در تابستان 401 توسط نشر سورا چاپ و وارد بازار نشر خواهد شد.