,

کتاب مراقبه ذن وارد بازار نشر شد

 

 

ذن، مکتب مراقبه بودیسم است. این سبک مراقبه از داستان سیدارتا گواتما، که بعدها به شاکیامونی بودا معروف شد، برگرفته شده است، کسی که با تمام حضور در زیر درخت نشست و به آرامش و صلح رسید. تمرین نشستن، اعتماد به تمامیت خویش، و دیدن وحدت در میانه همه چیز، مراقبه ذن نام دارد. این همان مفاهیمی است که این کتاب در موردش صحبت می کند- نه فقط درک بودیسم بعنوان یک باور، بلکه تمرین مفاهیم اصلی آن با تمامی وجود خویش.

این کتاب شما را به آنچه برای شروع بی درنگ مراقبه ذن نیاز دارید، مجهز می کند. زیرا تمرین – که حضور و تنفس آگاهانه شما را می طلبد- بطور حقیقی تنها راه درک ذن و خویشتنِ با تمام وضوح، می باشد.  در ابتدا فقط یک فاکتور لازم است: به سادگی فقط شروع کنید! به این معنی که در مرکزیت خود بنشینید، آرام بگیرید و نقابها را کنار بگذارید. تمرین ذن، در زیبایی و وضوحِ لحظه حال اتفاق می افتد. این به معنای رها کردن عادتِ خزیدن در گذشته و آینده است.

در دوره کوتاه ارائه شده در این کتاب، شما با ده اصل مختلف تمرین ذن آشنا خواهید شد. هر اصل به عنوان گذرگاهی بسوی وحدت و یگانگی یا حقیقت یکپارچگی عمل میکند که همه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. ساختار هر فصل یکسان است. در ابتدا، یک اصل مطرح شده و سپس توضیحاتی در باب اینکه چرا این اصل مفید است. سپس، چندی از موانع متعارف پیرامون هر اصل و نحوه ی رویارویی با آن بررسی شده است. بدنبال آن، یک یا دو تمرین مربوط ارائه می شود که نشانگر آن است که چطور میتوان این آموزه ها را زندگی کرد، هم بر روی کوسن مراقبه و هم در خارج از آن. این کتاب، سوالات بسیاری را که در طی سفر مراقبه ای خویش با آن روبرو می شویم را پاسخ داده است. تمرینات این کتاب ما را به درون نگری دعوت میکند، چالش هایمان را بررسی میکند، و تمرین مبتدی مراقبه را با گام های ساده برای ادامه مسیر معرفی میکند. در این کتاب عمداً، بر روی برداشتن گامهای کوچک تاکید شده است.

بنابراین، ما با یک یا دو تنفس شروع می کنیم و برای یک یا چند دقیقه باقی می مانیم و به سادگی ذهنمان را از حواس پرتی ها بر روی مرکز وجودیمان متمرکز می کنیم.  ما زندگیمان را براساس آنچه با آن توجه می کنیم می سازیم. بنابراین، در مراقبه ذن، هر باری که به خانه و به مرکز وجودیمان بر می گردیم، عمیق تر متوجه می شویم که این خانه ی امن و آرام، همیشه پذیرای ما بوده است.