کتاب حکمت یوگا، یوگا دارشان

 

 

حکمت یوگا از برجسته‌ترین آثار سوامی نیرانجاناندا ساراسواتی از مجموعه کتاب‌های یوگای مدرسه‌ی یوگای بیهار توسط نشر سورا چاپ و روانه‌ی بازار نشر شد.