,

چاپ سوم کتاب تحقیق ماللهند منتشر شد.

                         

 

بى‌ترديد «تحقيق ماللهند» جامع‌ترين و ارزنده‌ترين اثر ابوريحان بيرونى در هندشناسى است. در واقع بايد اذعان كرد معارف هندوان تا زمان نگارش اين اثر تا اين حد كامل تبيين نشده بود.
اين رساله در هشتاد باب به فلسفه، عروض، رياضيات، حقوق، جغرافيا و ادبيات هندو پرداخته است.
باتوجه به هوش و درك بيرونى، شناخت او از ادبيات سانسكريت و روابط گسترده‌اش با حكيمان هندو، اين اثر همچنان تا امروز نيز گوهرى گران‌بها در هندشناسى تلقى مى‌شود.
مترجم اين اثر منوچهر صدوقى سها با شناخت و معرفت ژرفى كه در ادبيات عرب، حكمت، عرفان و فلسفه دارند به ترجمه‌اى بسيار دقيق، ستودنى و موشكافانه پرداخته، با برگردان كتاب حاضر اثرى جاودان را در پهنه ادبيات ما به يادگار نهادند.