کتاب حاضر، جدیدترین اثر در حوزه‌ی یوگای کودک چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه یوگای بیهار است. این کتاب در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار چاپ شد و پس از آن در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ تجدید چاپ شده است. نویسندگان و متخصصین متفاوتی زیر نظر سوامی نیرانجاناندا، رییس دانشگاه بیهار، به نگارش و تدوین این کتاب پرداخته‌اند.

مترجم این کتاب غزاله آدم‌پور  است که خود دانش آموخته‌ی دانشگاه بیهار و مربی تخصصی یوگای کودکان در ایران می باشد.

مطالعه ی این کتاب به تمامی مربیانی که در حوزه‌ی یوگای کودکان فعال هستند و همچنین تمامی والدینی که در تکاپوی بالندگی فرزندانشان و روشن نمودن مشعل حکمت و معرفت در مسیر زندگی نوباوگانشان می‌باشند ، توصیه می‌شود.