منوچهر صدوقی سها

منوچهر صدوقی متخلص به «سُها» (زاده ۱۳۲۷ شمسی- اردبیل) پژوهشگر و مدرس حکمت و عرفان اسلامی و حقوق‌دان ا‌ست. او تحصیلات دانشگاهی‌ خود را در رشته حقوق قضائی تا مقطع کارشناسی در دانشگاه تهران پی گرفت. سپس تا سطوح عالی، فلسفه و عرفان اسلامی را نزد استادان به نام دوران خود چون سید محمدکاظم عصار، آقا یحیی طالقانی، شیخ محمد حسین خراسانی، محمدتقی جعفری، محمد علی حکیم شیرازی و علی محمد جولستانی و… به درس فراگرفت. او هم‌اکنون علاوه‌بر وکالت دادگستری، در برخی از دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی کشور از جمله دانشگاه ادیان و مذاهب قم و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به تدریس حکمت اسلامی اشتغال دارد.

تحریر ثانی تاریخ حکماء و عرفای متاخر، تهران: حکمت، ۱۳۸۱؛ التفسیر المنتسب الی مولنا ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام، تهران: حکمت، ۱۳۸۷؛شطری از اوائل امور عامه شرح منظومه حکمت سبزواری، حسن و وحیددستگردی، جهانگیر قشقایی، ، تهران: مولی، ۱۳۸۷؛ شرح جدید منظومه سبزواری، تهران: آفرینش، ۱۳۸۱؛ فوائد در عرفان و فلسفه و تصوف و تاریخ آن، تهران: آفرینش، ۱۳۸۳؛رساله در برخی از مسائل الهی عام، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۳؛ منتخب معجم الحکماء، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۴؛ صوفی صومعه قدس: یادواره مولنا میرزا محمدعلی حکیم شیرازی دارنده لطایف العرفان، تهران: مولی، ۱۳۸۹؛ الحاوی علی رسائل جمه مفرده فی الفحص عن انیه التفسیر و التاویل و مائیتهما باقسامها و ما یتعلق بهما من المحکم و المتشابه و الظهر و البطن و… ، ، تهران: حکمت، ۱۳۸۸؛ تفاسیر عقلیه لفلاسفه الهیین، تهران: حکمت، ۱۳۸۹؛ ترجمه «مقدمه قیصری بر فصوص الحکم»، محی‌الدین عربی، ترجمه تحقیق ماللهند، ابوریحان بیرونی؛ دو رساله در تاریخ تصوف جدید ایران: تاریخ انشعابات متاخره (سلسله نعمت‌اللهیه) و ترجمه حال کیوان قزوینی، تهران: پاژنگ، ۱۳۷۰؛ پاتانجلی، ریخته خامه ابوریحان بیرونی، بر پایه طبع هلموت ریتر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۹؛ «سلسله المختارات من نصوص التفسیر المستنبط» (در چند مجلد) وتصحیح و مقدمه بر معراج نامه، نوشته آقا میرزا مهدی آشتیانی، بخشی از آثار منتشر شده اوست.