برزو قادری

برزو قادری، موسس و مدیر نشر سورا، بنیانگذار انجمن علوم ودایی در ایران، رئیس کارگروه علم‌النفس طب ایرانی در مجمع نخبگان کشور، مؤلف بیش از 15 عنوان کتاب در زمینه فلسفه‌ و شاخه‌های گوناگون علوم ودایی، تحلیل اسطوره‌های کهن و هندشناسی، شرق‌شناسی و همچنین برگرداننده و شارح تطبیقی رساله‌ی پاتانجل نوشته‌ی ابوریحان بیرونی و مؤلف آثار ارزشمندی در شرح و تفسیر رساله‌ی کهن یوگاسوترا‌های حکیم پاتانجالی می باشند. همچنین از ایشان مقالات متعددی در نشریات معتبر داخلی و خارجی در زمینه های آسترولوژی ودایی، طب کل نگر و فلسفه و عرفان به چاپ رسیده است. ایشان همچنین دارای عناوین بین المللی متعددی در زمینه شاخه های علوم ودایی نظیر مدرس جامع جیوتیش (Jyotish Visharada)، مشاور عالي جيوتيش
( Jyotish Kovid ) از شورای نجوم هند (ICAS) ، و درمانگر آیورودا از مرکز NAMAو….می باشند.

آثار تالیفی ایشان عبارتند از :
– راه یوگا
– تغذیه طبیعی و تندرستی بر پایه دانش آیورودا
– رساله پاتانجل، درآمد، برگردان متن و شرح تطبیقی
– طب ایرانی، مجموعه مقالات
– تشخیص و درمان در آیورودا
– آشنایی با اختربینی ودایی، جیوتیش
_ تلنگر (تصویرگر: بزرگمهر حسین‌پور)
– هفت من منیت (تصویرگر: بزرگمهر حسین‌پور)
– اینک رهایی، ترجمه و تحقیق در سوتراهای پاتانجالی
– حکمت خاموشی، مجموعه مقالات در فلسفه و اساطیر هند باستان
– درآمدی بر نجوم پزشکی در مکتب طب ایرانی
-اسطوره زندگی کریشنا به روایت پوراناها