کتاب اسطوره زندگی کریشنا به روایت پوراناها

 

 

کتاب ” اسطوره زندگی کریشنا به روایت پوراناها” اثر فخیم نشر سورا، نوشته برزو قادری در اردیبهشت 401 چاپ و رروانه بازار نشر شد. این کتاب به رمزگشایی از محتوای اسطوره ای افسانه زندگی شری کریشنا آواتار محبوب هند می پردازد.